Böcek Arama ve Tespit Hizmeti Hakkında

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Bizim için önemli olan ilk şey, risk analizi araştırmasının yapılması ve raporlanmasıdır. Bu araştıma neticesinde verici veya böcek diye adlandırılan ve havadan yayın yapan vericilerin oluşturduğu tehlikeyi ve sizin endişelerinizi ortadan kaldırmaktır.

VERİCİLERİN TEMİZLENMESİ
Arama hizmetimiz, aşağıdaki şartları ve tehdit kombinasyonlarını kapsamaktadır.

RADYO FREKANSLARININ ANALİZİ
İlk test “alan dışı” analizidir. Çevreden alınan kirliliğe göre cihaz optimizasyonu sağlanır daha sonra içeride yapılan tarama ve analiz dış ortam freakans optimizasyonu ile karşılaştırılır. Bu analiz tüm tip vericiler için geçerlidir. Analiz bilgisayara bağlı özel spektrum analiz cihazı ile ve el tipi frekans okuma cihazı ile gerçekleştirilir.
Ara taşıyıcılar (Telekom Data Linkleri)
Frekans aktarıcılar (Röle ve Linkler)
Yayılmış spektrum
Karıştırıcılar (Jammer)
Şifreleyicler (Kriptolama Üniteleri)
Vericiler
Taranan frekans skalası, risk analizi esnasında saptanır. Eğer RF sinyali tespit edilirse özel RF takip ve lokalizasyon cihazı ile sinyalin kaynak yeri tespiti gerçekleşir.

RADYO FREKANS TARAMASI
Bu arama hizmeti daha küçük yerler için tasarlanmıştır, ofis ortamları, yönetim odaları ve toplantı odaları gibi. Tarama hizmetinde küçük odaların aramasında yüksek hassasiyetli verici tespit cihazları kullanılmaktadır.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ ANALİZİ
Ana elektrik şebekeleri kullanılarak görüntü taşınması mümkündür. Hattaki gerilimi ölcerek muhtelif bağlı olan kapalı devre kameraların tespitleri mümkündür. Taşıyıcı ve aktarıcı olarak iki grup cihaz kontrolü yapılmaktadır. Tüm elektrikle çalışan cihazlar süpheli alan içinde çalışıp çalışmadığı veya bulunup bulunmadığı gözlenir.

GEREKSİZ KABLOLAMA ANALİZİ
Etrafta bulunan kablolamanın tespit ve analizi yapılarak, gereksiz görülen kablolamada risk tespiti yapılır. Olabilecek kapalı devre ses ve görüntü sistemlerinin tepiti mümkündür. Kapalı devre kablolama ile yapılan tüm dinleme en profesyonelce yapılan ve tespiti en zor olan sistemlerdir.
Fiber Kablolama
Kablo yönetimi
Server dolapları ve rafları
Priz kapakları
Modüler girişler
Telefon kabloları
Optik iletişim kabloları
Güvenlik kabloları

Risk taşıyan tüm gereksiz kabloların imha tavsiyesi ve uygulaması.

TELEFON SİSTEM ANALİZİ
Tüm telefonlar ve telefon hatları araştırılarak, uygulama sonrası teknik bir değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda durum analizi ve araştırması. Telefon üzerine sonradan eklenmiş bir verici olup olmadığının analizi. Bu analiz, telefon aktif veya deaktif esnada iki ayrı durumda sınıflandırılması. Telsiz telefonların el ünitesi ve merkez istasyon arasındaki sinyal uyumsuzluğunun araştırlması ve tespiti.

AKUSTİK SES SIZINTILARI ANALİZİ
Özel bilgisayar ve ölçüm cihazları ile ortamınızdaki ses sızıntısının analizinin yapılması ve bu sızıntının oluşturduğu tehtidlerin analiz edilmesi. Eğer talep edilirse özel beyaz ses üreten cihazların ince ayarlarının yapılması.

INFRARED EMİSYON ARAŞTIRMASI
Uzaktan elektromanyetik dinleme sistemleri ile dinlemelere karşı ortamdaki kızılötesi yoğunluğu tespiti ve analizi. Kızılötesine duyarlı özel kameralar ile analizin yapılması.

KAPALI DEVRE GİZLİ KAMERA TESPİTİ
Kablolu veya kablosuz gizli kameraların kızılötesi tespit cihazları ve kablosuz kamera tespit cihazları ile araştırılması hizmeti.

ELEKTROMANYETİK ALAN TESTİ
Ortamınızzdaki doğrusal olmayan bağlantı yeri değerlendirilmesi ve manyetik sızıntı probu ile duvarların tavan ve yer zemini analizi ile titreşimle yapılan dinleme ve kayıt cihazlarının analizi.Ayrıca taramalarımızda elektronik olmayan eşyaların gizli noktalarının analizi.

DETAYLI FİZİKSEL ARAMA HİZMETİ
Tespiti zor olan kapalı devre sistemlerin araştırılması ve incelenmesi.

ARAÇ İÇİ ARAMASI
Mevcut araçlarınızdaki dinleme, gps logger ve araç takip sistemlerinin belirlenmesi ve analizi.

CEP TELEFONU ANALİZİ
Mevcut cep telefonlarınız üzerindeki muhtemel mevcut “casus dinleme yazılımı” uygulamasının temizlenmesi.

Yoruma Kapalı.